Dr. Farzad MARJANI
Civil Engineer,Ph.D.

Dr. Farzad MARJANI was born in Tahran/Iran in 1963. He has finished his high school and university degrees in Turkey. He received Ph.D. degree on Civil Engineering from the Middle East Technical University / ANKARA in September 1997. He is married and has a son.

Kişisel Bilgi
• Doğum Tarihi: 1963
• Görevi: Şirket Ortağı. Proje Denetim uzmanı, İnşaat Dr. Yük. Mühendis.
• İş deneyimi:
Yapı Mühendisliğinde uzman olarak çalışmaktadır. Doktorasını betonarme ve deprem konusunda ortadoğu teknik üniversitesinden almıştır.  2 yılı akademik olmak  üzere 15 yıl betonarme ve çelik konularında iş tecrübesi vardır. Bilgisayar ve bilgisayar destekli dizayn konusunda uzmandır. Ayrıca birçok elektronik inşaat yapı labratuarınnın kurucusu olmuştur. Teknik dergi ve kongrelerde mühtelif yayınları mevcuttur. Yapı denetimi ve proje üretimi uzmanlığı vardır.

    • 1990-1991

    Araştırma görevlisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. İnşaat Mühendisliği Bölümü. Yapı labratuarı asistanı. Yüksek betonarme dersine asistanlık (Master dersi, Prof. Dr. Ş. Müvaffak Üzümeri). Labratuar deney sistemlerinin kurulması. Accelerator, LVDT ve Load Cell’ler ile çalışmalar yapmıştır. Yapı ve yapı elemanlarının testleri için bilgisayar programları geliştirmiştir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı ve Zemin Labratuarı, Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Selçuk üniversitesi ve izmir çimentaş fabrikası elektronik bilgisayar kontrollu yapı labratuar sisteminin kuruculuğunu yapmıştır. Deprem Labratuarındaki tüm deneyleri 1996 yılına kadar yapmıştır. Erzincan depremi bina güçlendirmeleri sistem deneylerini yapmıştır. Bu sırada özel firmalara sayısız danışmanlık projeleri yapmıştır.

    • 1987-1998, (90-91 danışman)

Dizayn Mühendisi. Aytemizler Makina San. ve ticaret Ltd. Şti. Uluslararası çelik yapı firması. Çelik Bina yapımı. (Hangar , Bina, …) İnce cidardlı çelik yapılar.(Yaşam ve malzeme konteynerleri) Özel yapılar. (Fabrika binaları, deniz platformu üzeri yapılar)

    • 1997-2001

    YENİYAPI firmasında (Sn. Yiğit Gülöksüz) kontrol müşavirliği. Bu çalışmada uzman mühendis olarak TED koleji yeni yerleşkesi proje kontrolluğunu yapmaktadır. (134.000 m2 kapalı alan)

    • 1998-

    ALÇE Şirketler Grubunda danışmanlık yapmaktadır. Çelik bina, afet konutları ve çelik sanayi yapıları konularında çalışmalar yapmıştır. Bunlardan başlıcaları,

Danışmanlık projeleri:

 ODTÜ inşaat mühendisliği bölümü ile yaptığı çalışmalar dahilinde:

- Adana sanayi sitesi, depremde hasar görmüş hangarların güçlendirme projesi, Prof. Dr. Çetin Yılmaz.
- Başbakanlık yeni hizmet kompleksi (32 katlı ikiz).
  Deprem analizi, Döşeme analizi, bağlantı merdiven ve yapısı.
  Prof. Dr. Çetin Yılmaz.

- Bursa havaalanı güçlendirme projesi, Prof. Dr. Ergin Çıtıpıtıoğlu, Prof. Dr. Engin Keyder.
- İstanbul İşbankası (Gökdelen) Granit kaplama sisteminin depreme uygun hale getirilmesi. Prof. Dr. Çetin yılmaz.
- Ankara, çankaya özel bina güçlendirmesi. Prof. Dr. Ergin Çıtıpıtıoğlu.
- Ankara Ulus Büyük Migros binası, hızlandırma projesi, Prof. Dr. Ergin Çıtıpıtıoğlu. Prof. Dr. Çetin yılmaz.
- MHP Genel Başkanlığı, İkiz Kulesi ve Helikopter Pisti Deprem Analizi, Prof. Dr. Çetin yılmaz.

Özel çalışmaları:

- Bileşik eğilme altında betonarme kolonların dizaynını yapan bilgisayar programı geliştirmiştir. Bu program halen PROBİNA bilgisayar dizayn programında dizayn programı olarak kullanılmaktadır.
- Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bilgisayar destekli Yapı ve Zemin labratuarının kuruculuğunu yapmıştır. Ayrıca Gazi Üniversitesi, Boğaziçi üniversitesi , Selçuk üniversitesi , İzmir çimentaş fabrikası bilgisayar destekli deney labratuarı sistemini kurmuştur.
- Panel sistemli ince cidarlı depreme dayanıklı hafif çelik yapı sistemi geliştirmiştir. Halen birçok yapı bu sistem ile yapılmaktadır.
- Depreme karşı bina güçlendirilmesi konusunda uzmanlığı ve çalışmaları vardır.
- SAP Analiz Program Bazli Statik Analiz ve Dizayn Programı Geliştirmiştir. (Procizim)

• Eğitim:
    • 82-86 , Lisans. Gazi University. İnşaat Mühendisliği Bölümü.
    • 86-89 , Master. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. İnşaat Mühendisliği Bölümü.
                      Genel Konu: Yapı Mühendisliği.
                      Özel Konu: Betonarme , Bilgisayar Programı , Dizayn.
                      Prof.Dr. Uğur Ersoy.
    • 89-97 , Doktora. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü.
                   (Thesis)
                     Genel Konu: Yapı Mühendisliği.
                     Özel Konu: Betonarme, Deprem, Davranış.
                     Doktora tezinde tuğla dolgulu betonarme çerçevelerin deprem altındaki davranışı incelenmiştir.
                     Prof. Dr. Uğur Ersoy (supervisor) ,
                     Prof. Dr. tuğrul Tankut,
                     Prof. Dr. Güney Özcebe,
                     Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu

Akademik yayın ve referansları:

-  İMO , Teknik Dergi: Ocak 1991, Sayı 1, Cilt 2, Kuşaltılmış Betonlu Dikdörtgen Kiriş Kesitleriyle ilgili Geliştirilmiş Bir Tasarım Algoritması, Prof. Dr. Uğur Ersoy ve Farzad Marjani nin görüşleri.

-  TMMOB İnşaat Mühendiliği Odası XI. TEKNİK KONGRESİ, CİLT 1, Betonarme Kesitlerin Bilgisayar ile Analizi ve Dizaynı.

-  UĞUR ERSOY SEMPOSIUM, July 1999, Visual Design of R/C Sections.

-  UĞUR ERSOY SEMPOSIUM, July 1999, Behavior of Brick Infilled Reinforced Concrete Frames Under Reverced Cyclic Loading.

-  TÜBİTAK , İMO, 1999, Betonarme Binaların Onarımı ve Güçlendirilmesi (Referans)

-  İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongre, Değerlendirme ve Kontrol Görevi.

-  Behavior of Brick Infilled Reinforced Concrete Frames under Reversed Cyclic Loading, ECAS2002 International Symposium and Earthquake Engineering, October 14 ,2002 , METU / Turkey.
 

- Juri Member in MS Thesis / Middle East Technical University / Civil Engineering Department

Visit:  Dr.Farzad Marjani's Private Collection at museum.turkmens.net

Very Private Photoes of Dr. Farzad MARJANI!

Dr. Farzad Marjani at all around the world!

AYLIDIN100
Dr. Farzad Marjani's wife and son, Ayli Radgohar and Aydin Marjani