D r .   M e h m e t    K A R A
l i n g u i s t, A s s o c. P r o f.
Education:
B. A.  1982-1986, Hacettepe  University, Faculty of Letters, Department of Turkish Language and Literature.
M. A. 1986-1988, Gazi University, Institute of Social Sciences, Department of Turkish Language.
Thesis Topic: Commentry of  Suret-ül Yasin (Study-Text-Dictionary-Facsimile).
Ph.D. 1989-1996, Gazi University, Institute of Social Sciences, Department of Turkish Language.
Thesis Topic: Poems of Ata Atacanov I-II (Introduction-Text-Translation-Study-Grammar Index).

Present Job:
Kırıkkale University, Lecturer at the Faculty of Science and Letters.

Previous Employment:
1986-1987,  Ankara University,  Faculty of Political Sciences. Instructor of Turkish Language.
1988-1989,  Ankara University, Faculty of Law. Instructor of Turkish Language.
1990-1993,  Ankara University, Faculty of Agriculture. Instructor of Turkish Language.
1993-1996 Kırıkkale University, Faculty of Science and Letters. Research Assistant.
1996-1997 Gazi University, Faculty of Education, Department of Turkish Language. Visiting Lecturer.
1996-1997 Ahmet Yesevî University, Institute of Social Sciences. Visiting Lecturer.
1996-1998, Kırıkkale University, Faculty of Science and Letters, Department of Turkish Language and Letters. Lecturer.

Nationality: Turkish.

Membership:
Union of Turkish Writers.
Society for Intercultural Research and Friendship, Member of Board of Trustees (The society has more than 4000 members, who came to Turkey for education and research, from 73 different countries and communities).

Languages-Turkic Dialects:
English: Reading and Comprehension: good,  Speaking: quite good.
Arabic: Average.
Turkmen Turkish: Very good.
Uzbek Turkish: Good.
Azerbaijani Turkish: Good.
Kirghiz Turkish: Quite good.
Kazakh Turkish: Quite good.

Courses Instructed:
 A. Masters Level:
Living Turkish Dialects (Turkmen Turkish).
Turkish in Turkey.

Preparation to Thesis.
 B. Undergraduate Level:
Turkish-Composition.
Living Turkic Dialects (Azerbaijani Turkish).
Living Turkic Dialects (Turkmen Turkish).
Living Turkic Dialects (Uzbek Turkish).
Middle Turkish (Karakhanid Turkish).
Middle Turkish (Khorezmian Turkish).
Middle Turkish (Old Anatolian Turkish).
Middle Turkish (Chagatai Turkish).

Thesis managed by him:
 A. Masters Level:
Arabic quotations in Turkmen Turkish (not finished yet).
Persian and Russian quotations in Turkmen Language (not finished yet).
 B. Undergraduate Level:
A Part of Turkmen Version of Kabusname (Text and Translation into Turkish).
Poslamayaan Piilcağaz -Türkmen Children Stories- (Text and Translation into Turkish).
Gagauz Turkish -A Grammar Book in Secondary- (Text and Dictionary).
"å" Sounds Becoming Round in Uzbek Turkish (not finished yet).

International Organizations He Has Attended:
1. International Poetry Contest of Turkish (Bursa-Konya, 21-24 May, 1992).
2. Seminar of Promoting Turkish Cultural Values (Trabzon, 15-31 July, 1992).
3. Convention Friendship, Brotherhood, and Corporation of Turkish States and Groups (Antalya, 21-23 March, 1993).
4. Symposium on Child Literature (Ankara, 23 April, 1994).
5. III. International Turkish Language Convention (Ankara, 23-27 Sept., 1996).
6. IV. International Comparative Symposium on Literature (Çanakkale, 28-30 May, 1998).
7. International Conference: Hodja Ahmet Yesevi’s Influence on Mahtum-kuli’s  Art (Ashgabat/TURKMENİSTAN, 14 May, 1998).
 

National Organizations He Has Attended:
1. Actively Participated in the Writing Committee of Common Turkish Literatures. A Joint Work of Turkish Corporation and Development Agency (TİKA), Turkish Language Institute, and Ministry of Education (1995-1997).
2. Actively Participated in "The Project of  Comparative Turkic Dialect Grammar (1996-1997).
3. Took Part Among the Scanners of "Historical Dictionary of Turkish" which was Prepared by Turkish Language Institute (1995-1997).
 

A Selected List of Publications:
 A. Books:
1. International Poetry Contest of Turkish, The Anthologi of Poetry of Turkish World/Texts/Presentations/Selections -Editor-, (Ankara, Turkish Writers’ Union, 1993).
2. Ata Atacanov's Poems I-II -Introduction-Text-Translation-Study-Grammar- (Ankara, Turkish Language Institute, 1997).
3. Kutadgu Bilig From a Different Perspective (Ankara, The Ministry of  Culture, 1998).
4. Studies on Turkmen Turkish and Turkmen Literature (forthcoming).
 B. Articles:
1. "Meanings Loaded into the Word `Şehir/Şar'(City) in Yunus’ Poems, Diyanet Magazine -Yunus Emre Special Issue-, volume 27, no. 1, January-February-March, 1991, p.p. 203-206.
2. "Family in Kutadgu Bilig", Encyclopedia of Turkish-Family, vol. 1, Publications of Family Research Institute, Prime Ministry,  Ankara 1991, s. 64-68.
3. "Turkmen Literature", Turkish World Hand Book, Second Ed., Third Volume, Publications of  The Institute of  Promoting Turkish Culture, Ankara 1992, p.p. 669-683.
4. "Mongolia Kazakh Poet Aktan Babıyulı and His Poems", Türk Kültürü, no. 348, April, 1992, p.p. 232-239.
5. "Social Factors which Enhance and Weaken Turkish Language", Diyanet Monthly Magazine 30, June, 1993, p.p. 19-22.
6. "Translations and Commentaries of  Qur’an in the Eastern and Western Turkish", Diyanet Scholarly Magazine, volume 29, no. 3, July-August-September, 1993, p.p. 25-36.
7. "20th Century Turkmen Folk Poets", Türk Dili, no. 518, February, 1995, p.p. 189-194.
8. "Modern Turkmen Poetry", Türk Dili -Turkish Poetry Special Issue V (Modern Turkish Poetry from Out of Turkey)-, no. 531, March, 1996, p.p. 852-889.
9. "A Suffix which Produces Concept: -an/-en", Türk Dili-Concept Special Issue, number 540, December, 1996, p.p. 631-643.
10. (With Assoc. Prof. Kakacan Durdıyev), "20th  Century Turkmen   Literature", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Magazine, no. 3, Spring, 1997, p.p. 3-9.
11. "Vowel Harmony in Turkmen Turkish", Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Magazine, no. 19, June, 1998, p.p. 44-50.
12. "Consonants in Turkmen Turkish", Bilim Yolu -The Magazine of Kırıkkale University, Institute of Social Sciences, 1/1998 (forthcoming).
13. Disappearance of  Simple Present Tense Ending in the Verbs Containing ‘r’ in Turkmen Turkish. An Essay Presented in the 3rd International  Turkish Language Assembly (forthcoming).
14. "Sound Changes in the Words Transfered into Turkmen Turkish from Arabic and Persian", An Essay Presented in the 4th International Comparative Literature Symposium (forthcoming).
15. "Chagatai and Oghuz Elements", in Mahtumkuli's Poems. An Essay Presented at the International Conference Called  Hodja Ahmed Yesevi Influence on Mahtumkuli’s Art (forthcoming).

 C. Translations (from Living Turkic Dialects):
 Articles:
1. "`Allegori in Hamse, Sign and Symbols" (Translation from Azerî Turkish), Türk Kültürü, no. 339, July, 1991, p.p. 407-417.
2. "Taarııhdan Buu Güne Çenli Türk Dünyääsi" (Turkmen Version of Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun's Essay: "Turkish World: Past and Today", Diyar (A magazine published in Turkmenistan), no. 5, Sentyabr (September), 1992, p.p. 26-28.
3. "Thoughts on New Turkmen Alphabet" (Translated from Turkmen Turkish), Türk Yurdu, volume 12, no. 61 (407), September, 1992, p.p. 17-20.
4. "Uzbek Poet Azim Suyun's Impressions of Turkey" (Translated from Uzbek Turkish), Türk Yurdu, vol.13, no. 68 (414), April, 1993, p.p. 46-47.
5. "Turkmen Literature" (Translated from Turkmen Turkish), Year-book of Turkish Cultur-e and Art 1993, Publications of  Union of  Turkish Writers, Ankara 1993, p.p. 166-184.
6. "Türkmenlerde Yas Däpleri ve Ağılar" (Adaptation from Turkmen Turkish into Lâtin letters), Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, vol. 2, no. 6, June, 1994, p.p. 55-59.
 D. Book Reviews:
1. "Autumn Poems", Türk Dili, no. 535, July, 1996, p.p. 88-89.
2. "Dictionary, Turkish-Uzbek, Uzbek-Turkish", Bilig, no. 2, Summer, 1996, p.p. 282-283.
3. "National Dishes of Kazakhs’" (An introduction to the book ‘Kazaktıñ Ulttık Tağamdarı’, ‘National Dishes of Kazakhs’ translated from Kazakh  Turkish  by Ertuğrul Yaman), Türk Kültürü, no. 362, June, 1993, p.p. 379.
 
 

Work Address:
Kırıkkale University, Faculty of  Science and Letters Department of Turkish Language  And Literature KIRIKKALE/TURKEY
Tel:       (90 318) 3572479-81/211
Fax:   (90 318) 3572461
E-mail:  mehkara@yahoo.com
              mehkara@turkmens.netTurkish:

MEHMET KARA

    1960 Mersin/Gülnar doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1986). Ankara Üniversitesi Hukuk, Siyasal Bilgiler ve Ziraat fakültelerinde Türk dili okutmanlığı görevinde bulundu (1987-1993).
Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış bir eser üzerinde dil incelemesi yaparak yüksek lisansını tamamladı (1988).

Sovyetler Birliği'nin dağılmaya başladığı yıllarda hocası Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun'un açtığı çığırı izleyerek Türk lehçelerine karşı derin bir ilgi duydu. Onun rehberliğinde Türkmen şairi Ata Atacanov'un şiirleri üzerinde bilgisayar destekli bir stilistik çalışması yaparak doktor oldu (1996).

    Türkmenistan'a giderek sahasıyla ilgili araştırmalarda bulundu ve uluslararası düzeyde toplantılara katıldı.
Yazdığı makaleleri, Türk Dili, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Bilig, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi gibi dergilerde yayımladı.
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Türk Dil Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttükleri "Ortak Türk Edebiyatlarını Yazma Komisyonu"nda; Türk Dil Kurumu  ile Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansının birlikte yürüttükleri "Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri Projesi"nde görev aldı.

    Gazi Üniversitesiyle Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak Türk lehçeleri dersleri okuttu.
Duygu ikliminden devşirdiği şiirlerini Yeni Dergi,  Dolunay, Nilüfer, Kayıtlar, Martı, Kırağı, Yedi İklim, Edebiyat ve Sanatta Eylül gibi dergilerde yayımladı. Bazı şiirleri Türkmenceye aktarıldı.

    Akademisyenliğin fil dişi kulesine çekilmekle birlikte sanat dünyasına ve sosyal etkinliklere karşı duyduğu ilgiyi her zaman diri tuttu. Sivil toplum örgütlerinin aktiviteleriyle yurdunun geleceğinin daha aydınlık olacağını düşündü. Bu yüzden Türkiye Yazarlar Birliği üyesi oldu. Yurt dışından Türkiye'ye okumaya gelen yaklaşık dört bin öğrencinin üye olduğu Kültürlerarası Araştırma ve Dostluk Vakfının kurucuları arasında yer aldı.

    Yaptığı çalışmaların bir ürünü olarak hayatı ve eserleri Who is Who in Turkey? (Türkiye'de Kim Kimdir?) adlı biyografi ansiklopedisinde ve Yazarlar Sözlüğü'nde yer aldı.

    Şu anda Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olan Kara, evli ve üç çocuk babasıdır.

ESERLERİ:

    İnceleme ve Araştırmaları: Nerede Hata Yaptık? -Zeki Karakaya ve Ahmet Efe ile birlikte- (1991), Türkçenin Uluslarası Şiir Şöleni-Türk Dünyası Şiir Güldestesi-Metinler/Bildiriler/Seçmeler -Yayına hazırlayan- (1993), Ata Atacanov’un Şiirleri I-II -Giriş-Metin-Aktarma-İnceleme-Gramer Dizini- (1997), Bir Başka Açıdan Kutadgu Bilig (1998), Türkmen Türkçesi ve Türkmen Edebiyatı Üzerine Araştırmalar (1998), Türkmence (Giriş-Gramer-Metinler-Sözlük) (2000).

Şiir Kitapları: Gün Doğmak Üzere (1990), Denizi Mavileştiren Uyku (1992), Gündüz Tükenmeden (2000).

Tercumeleri: Japanese Tales -Japon Masallari- (2000)