Prof. Dr . İsa ÖZKAN
Turkish Literature  ,    P  r  o  f  .  D  r  .


Date of birth: 1957
Place of birth: Kozakli, Nevshehir

The Achademic Life:
B.A Graduation: 1980 , Hacettepe University, Department of the Turkish Language and Literature
M.A Graduation: 1983
PhD Graduation: 1987
Assistant teacher: 1988, Hcettepe University, Department of the Turkish Language and Literature
Teaching abroad: 1989-1991, the university of Poland
The head of Tömer Center: 1996

Books:
1. Abdurrahman Han Destanı, Ankara 1989, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1061, Türk Dünyası Edebiyatı Dizisi: 4, x11+206 s. (Master tezi, 1984). (The story of Abdurrahman Han)
2. Yusuf Bey - Ahmet Bey (Bozoğlan) Destanı,  , Ankara 1989, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1012, Türk Dünyası Edebiyatı Dizisi: 5, x+756. Doktora Tezi, 1987. ( The story of Yusuf Bey and Ahmet Bey)
3. Üç Uygur Destanı: Çin Tömür Baturö, Nözügüm ve Sadir Pelvan, Ankara 1994, Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, Edebiyat Serisi: 3,v111s.( Three Uygur Stories )
4. Türkiye ve Tatar Türkçesile Nasretdin Huca Mwzakleri, Nasreddin Hoca Fıkraları, TİKA yayınları Ankara 1999ö 374s.( Nasretdin in Turkish and Tatar Literatures)
5. Türkiye ve türkmen türkçesiyle Ependi, Nasreddin Hoca Fıkraları, TİKA yayınları, Ankara 1999, 490s. (Ependi in Turkish and Turkmen Languages)