Saagat nääçe?

Türkmençe öwrönıääris!

 


Bu saagat sekiz bolup gelıäär .Sekize sekiz minuut baar.

 

 

 

9.00 = (saagat) dokuz (saagat dokuz b(w)olly)

 

9.05= (saagat)  oonnon bääş minuut iişleıäär.

9.10= (saagat)  oonnon oon minuut iişleıäär.

9.15= (saagat)  oonnon on määş minuut iişleıäär.

9.20= (saagat)  oonnon ıigrim minuut iişleıäär.

9.25= (saagat)  oonnon ıigrim määş minuut iişleıäär.

 

9.30= saagat oonuň ıaary.

 

9.35=(saagat)  oono ıigrim määş minuut baar.

9.40=(saagat)  oono ıigrim  minuut baar.

9.45=(saagat)  oono on määş minuut baar.

9.50=(saagat)  oono oon minuut baar.

9.55=(saagat)  oono bääş minuut baar.

 

10.00=(saagat) oon (saagat  oon  b(w)olly)

 

 

 

 

 

BU nääme? Bu açar.


 

 

Bu kimiň açary?

 

Bu meniň (meň) açarym.

Bu seniň (seň) açaryň.

Bu onuň(oň) açary.

Bu biziň açarymyz(açarmyz).

Bu siziň açaryňyz(açarňyz).

Bu olaryň (oloruň=oloň) açary.

Bu Ataanyň (Ataaň) açary.

Bu Gözölüň açary.

 

Bu niiräniň(niirääň) açary?

 

Bu gapyynyň(gapyyň) açary.

Bu sandygyň(sannygyň) açary.

 

 

Bu açar kimiňki?

 

Bu açar Gurwaanyňky.

Bu açar Määmmediňki.

Bu açar meniňki(meňki).

Bu açar seniňki(seňki).

Bu nääçe açar?

Bu bir açar.

Bu üç açar.

Bu köp açar.

Bu açar.

Bular açarlar.

 

Açar,açaryň,açara,açary,açarda,açardan,açar bilen,açarça.

Açarym,açarymyň,açaryma,açarymy,açarymda,açarymdan,açarym bilen,açarymça,

Açaryň,açaryňyň, açaryňa,açaryňy,açaryňda,açaryňdan,açaryň bieln,açaryňça.

Açary,açarynyň,açaryna,açaryny,açarynda,açaryndan,açary bilen,açaryça.

Açarlar,açarlaryň,açarlara,açarlary,açarlarda,açarlardan,açarlar bilen,açarlarça...

we  başgalar.

 

IIŞLIKLER WE ZAMAANLAR

Mugollum sapakda


 

 

 

 

Mugollum  türkmen nili sapagyny (sapagny) düşünnürdü. Onuň (oň) aady Melek Haanym. Ol(O) hääzirki geçen sapagynna türkmen nilinnäki iişlik zamaanlary diıen dersi düşünnürüp bolly.

 

Mugollum iişlikleriň (iişlikleň) üç saany zamaany hakynna gürrüň berdi. Olor haısy zamaanlardyr?

 

Nääme edıäär? diıen soorogo jogaap bolıaan iişlikler haısy zamaany aaňladıaarlar? Düşünnürüň we mysaal getiriň.

 

Nääme etjek? Nääme eder? diıen soorogloro jogaap bolıaan iişlikler haısy zamaany aaňladıaarlar? Düşünnürüň we mysaal getiriň.

 

Nääme etdi? diıen soorogo jogaap bolıaan iişlikler haısy zamaany aaňladıaarlar? Düşünnürüň we mysaal getiriň.


İUMUŞ: “gel-, oka-, otur-, gül-, ıuwun-” iişlikleriniň ähli zamaanlarda (baarlyk we ıookluk) gaalyplary bilen üıtgediň.