Kim niraa gitdi? gidyaar? gitjek? gider? gitmeli?
Serdar işe gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Maya suwa gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Meret kino gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Arslan kitaphana gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Baagül Aşgabada gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Wepa bazara gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Yaşuly oba gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Oglan okuwa gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Ol dükana gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Kim nireden geldi? gelyaar? geljek? geler? gelmeli?
Serdar işden geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Maya suwdan geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Meret kinodan geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Arslan kitaphanadan geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Baagül Aşgabatdan geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Wepa bazardan geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Yaşuly obadan geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Oglan okuwdan geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Ol dükandan geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Kim nireden gitdi? gidyaar? gitjek? gider? gitmeli?
Serdar işden gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Maya suwdan gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Meret kinodan gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Arslan kitaphanadan gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Baagül Aşgabatdan gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Wepa bazardan gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Yaşuly obadan gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Oglan okuwdan gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Ol dükandan gitdi gidyaar gitjek gider gitmeli
Kim niraa geldi? gelyaar? geljek? geler? gelmeli?
Serdar işe geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Maya suwa geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Meret kino geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Arslan kitaphana geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Baagül Aşgabada geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Wepa bazara geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Yaşuly oba geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Oglan okuwa geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Ol dükana geldi gelyaar geljek geler gelmeli
Kim niraa bardy? baryar? barjak? barar? barmaly?
Serdar işe bardy baryar barjak barar barmaly
Maya suwa bardy baryar barjak barar barmaly
Meret kino bardy baryar barjak barar barmaly
Arslan kitaphana bardy baryar barjak barar barmaly
Baagül Aşgabada bardy baryar barjak barar barmaly
Wepa bazara bardy baryar barjak barar barmaly
Yaşuly oba bardy baryar barjak barar barmaly
Oglan okuwa bardy baryar barjak barar barmaly
Ol dükana bardy baryar barjak barar barnaly
Kim nireden bardy? baryar? barjak? barar? barmaly?
Serdar işden bardy baryar barjak barar barmaly
Maya suwdan bardy baryar barjak barar barmaly
Meret kinodan bardy baryar barjak barar barmaly
Arslan kitaphanadan bardy baryar barjak barar barmaly
Baagül Aşgabatdan bardy baryar barjak barar barmaly
Wepa bazardan bardy baryar barjak barar barmaly
Yaşuly obadan bardy baryar barjak barar barmaly
Oglan okuwdan bardy baryar barjak barar barmaly
Ol dükandan bardy baryar barjak barar barmaly
Kim nireden gaytdy? gaydyar? gaytjak? gaydar? gaytmaly?
Serdar işden gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Maya suwdan gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Meret kinodan gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Arslan kitaphanadan gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Baagül Aşgabatdan gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Wepa bazardan gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Yaşuly obadan gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Oglan okuwdan gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Ol dükandan gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Kim niraa gaytdy gaydyar? gaytjak? gaydar? gaytmaly?
Serdar işe gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Maya suwa gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Meret kino gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Arslan kitaphana gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Baagül Aşgabada gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Wepa bazara gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Yaşuly oba gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Oglan okuwa gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly
Ol dükana gaytdy gaydyar gaytjak gaydar gaytmaly